1.0 Alkusanat

Jokainen liiketoiminnan johtaja etsii tänä päivänä keinoja nopeuttaa ja ketteröittää uusien tuotteiden, prosessien ja palveluiden kehittämistä. Tiedolla johtaminen, asiakasuskollisuuden saavuttaminen ja kyky tasapainoilla kehitys- ja tuotantokustannusten välillä ovat asioita, joilla yritykset voivat saavuttaa kilpailuetua ja vahvemman aseman rakennemuutosten ravistamilla markkinoilla.

Organisaatioissa on meneillään merkittävä kulttuurimuutos, sillä niiden on pakko muuttua ketterimmiksi voidakseen hyödyntää täysimääräisesti digitalisaation mahdollistama innovaatiopotentiaali. Tehtävä ei ole helppo, koska olemassa olevien järjestelmien, prosessien ja työskentelytapojen täytyy edelleen toimia uusien digitaalisten ratkaisujen rinnalla.

Bisnesteknologiamalli eli lyhyemmin BT-standardi on kaikille avoin johtamisen viitekehys, jota voidaan hyödyntää informaatioteknologian suunnittelussa, rakentamisessa ja johtamisessa nykypäivän teknologiavetoisessa yritysmaailmassa. Sitä on kehitetty ja päivitetty jatkuvasti viimeisten 10 vuoden aikana yhdessä globaaleilla markkinoilla toimivien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kanssa. BT-standardi on tänä päivänä yksi johtavista parhaiden käytäntöjen viitekehyksistä, ja sitä käytetään sadoissa yrityksissä ja julkisella sektorilla erityisesti Pohjoismaissa.

Tämä BT-standardin neljäs versio on täysin uudistettu ja päivitetty julkaisu, ja tässä versiossa teknologiajohtamisen käsite on laajennettu informaatioteknologiasta bisnesteknologiaksi.

Kuva 1.0.1 Bisnesteknologiamallin kehitysvaiheet

 

Bisnesteknologia kattaa informaatioteknologian hyödyntämisen ulottuvuudet kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla; niin digitaalisessa asioinnissa kuin teknologisessa perustassa. Se sisältää kaikki modernin informaatioteknologian johtamisen näkökulmat digi- ja tuotekehityksestä teollisen internetin ja tietohallinnon toiminta-alueeseen. BT-standardi tarjoaa yhtenäisen johtamismallin, joka kattaa informaatioteknologian johtamisen eri osa-alueet. Se tukee erilaisia erikoistuneita johtamismalleja, kuten SAFe ja DevOps digitaalisessa kehittämisessä sekä ITIL ja IT4IT palvelujen johtamisessa, uudella ja innovatiivisella tavalla.

BT-standardin on kehittänyt Business Technology Forum Oy, joka ylläpitää edelläkävijäyritysten ja -organisaatioiden muodostamaa yhteisöä ja jakaa eri yritysten kehitystyönä syntyvät mallit koko ekosysteemin hyödynnettäväksi alustatalousperiaatteiden mukaisesti.

BT-standardi on kirjoitettu arkipäivän kielellä ja sen kohderyhmään kuuluvat kaikki bisnes- ja teknologiajohtajat ja asiantuntijat, jotka haluavat ymmärtää, miten yrityksen teknologiavoimavaroja ja -potentiaalia voidaan johtaa paremmin.

Me Business Technology Forumissa uskomme, että BT-standardi voi merkittävästi parantaa jokaisen yrityksen ja organisaation mahdollisuuksia hyödyntää maksimaalisesti digi-innovaatioita. BT-standardin hyödyntäminen koko yrityksen informaatioteknologian johtamisen ohjekirjana takaa yhtenäisen ymmärryksen ja yhteisen kielen koko organisaatiolle, mikä auttaa luomaan enemmän arvoa asiakkaille ja omistajille teknologian avulla.

 

Juha Huovinen

Hallituksen puheenjohtaja

Business Technology Forum

 

Katri Kolesnik

Toiminnanjohtaja

Business Technology Forum

 

Suomenkielinen BT-standardin versio 4.5, julkaistu 18. huhtikuuta 2021, sisältää seuraavat muutokset:

  • Lukuihin 3.0 ja 3.1. on päivitetty hallintomallia ja ohjausta käsittelevät osiot liittyen kevyen hallintomallin soveltamiseen käytännössä
  • Data, analytiikka ja integraatiot -lukuun (2.7.) on lisätty datan johtamista ja hallintomallia koskevat osuudet
  • Mallin englanninkieliselle sivustolle (www.managebt.org) on lisätty uusi artikkelit-osio, jossa julkaistaan BT-standardin aihealueisiin liittyviä aihetta syventäviä artikkeleita

 

Suomenkielisen version toimitus

Juha Huovinen (päätoimittaja), Katri Kolesnik (toimituspäällikkö), Salla Maijala (Sofigate), Pia Pitkänen (Kaski Agency)

 

Erityiskiitokset seuraaville henkilöille suomenkielisen version kehittämisestä ja toimittamisesta:

Pavel Haimi, Timo Ahonen, Markus Heinonen, Toni Christiansen, Lotta Deau, Julius Virtanen, Eila Pohjola, Olli Haukkovaara, Anne-Marie Hovi