2.4 Ekosysteemien kehittäminen

Liiketoiminta koostuu ekosysteemeistä. Asiakkaat ovat pikemminkin ekosysteemiverkostoja kuin yksittäisiä toimijoita tai erillisiä segmenttejä. Ekosysteemit voivat olla komplekseja ja erittäin voimakkaita, sillä ne voivat moninkertaistaa tai kutistaa yrityksen liiketoiminnan yhtäkkiä ja eksponentiaalisesti.

Esimerkkinä ekosysteemin toiminnasta voidaan ajatella pysäköintijärjestelmää. Aiemmin kaupungit tai kunnat keräsivät pysäköintimaksut kortti- ja kolikkoautomaateilla. Nykyään maksut suoritetaan digitaalisesti kolmansien osapuolien tarjoamien sovellusten välityksellä. Tämän muutoksen teki mahdolliseksi se, että kaupungit muodostivat ekosysteemejä datan ja transaktioiden jakamiseen sen sijaan, että olisivat itse hankkineet digitaalisen sovelluksen ja tarjonneet palvelun.

Tämän tuloksena asukkaat saavat parempaa palvelua ja siirtyminen digitaalisiin palveluihin on tapahtunut nopeammin, mikä tarkoittaa kustannussäästöjä kaupungille. Toisin sanoen kaikki ekosysteemin osapuolet ovat hyötyneet kokeilusta.

Kuva 2.4.1 Digitaalinen pysäköintiekosysteemi

 

Ekosysteemien kehittäminen

Jokainen organisaatio työskentelee useamman ekosysteemin kanssa. Bisnesteknologiaekosysteemit ovat teknologiapainotteisia, ja niitä yhdistävät esimerkiksi seuraavat tekijät:

 • Teknologian käyttöä suojaavat lisenssiehdot sekä immateriaalioikeudet (eng. intellectual property rights, IPR).
 • Teknologian käyttö tuottaa suuren määrän dataa (Big Data), joka on arvokasta omaisuutta ja luo vahvan perustan lisäliiketoiminnalle.
 • Räätälöidyillä ohjelmistoratkaisuilla on korkeat kehityskustannukset ja edulliset skaalautumiskustannukset, mikä tarjoaa kaupallisia vaihtoehtoja riskien tai hyötyjen jakamiseen.
 • Datan käyttöä on rajoitettu määräyksillä, kuten esimerkiksi tietosuoja-asetuksella (eng. General Data Protection Regulation, GDPR).
 • Palvelut on kytketty globaaleihin verkkoihin, ja ne ovat tietoturvan näkökulmasta haavoittuvaisia tietoturvauhille, joilla voi olla huomattavia liiketoimintavaikutuksia (kyberturvallisuus).

Teknologiatoimittajat sijoittavat huomattavia summia ekosysteemien kehittämiseen ja hankkivat uusia kehittäjiä ja asiakkaita alhaisilla aloituskustannuksilla sillä oletuksella, että kriittisen massan täytyttyä kustannukset tulevat katetuiksi. Ne teknologiatoimittajat, jotka onnistuvat ekosysteemien rakentamisessa, voivat saavuttaa huomattavaa taloudellista hyötyä, mikä mahdollistaa lisäinvestoinnit teknologian ja ekosysteemien kehittämiseen ja siten tekee niistä entistä vahvempia toimijoita markkinassa. Tästä syystä eri toimialojen ekosysteemimarkkinoita hallitsee vain muutama toimija.

Hankintojen näkökulmasta organisaation pitäisi olla seuraavanlainen:

 • Älykäs valitessaan uusia ekosysteemejä, sillä varhaiset omaksujat hyötyvät houkuttelevasta hinnoittelusta ja näkyvyydestä.
 • Rationaalinen valitessaan hallitsevia, kalliin hinnoittelun ekosysteemejä, sillä niistä poisjäänti voi johtaa liiketoiminnan mahdollisuuksien menetyksiin tai jäämistä kilpailijoista jälkeen taantuvassa ekosysteemissä.
 • Varovainen valitessaan kapean markkinan ekosysteemejä, sillä ne voivat osoittautua siihen hetkeen riittävän hyviksi (parhaassa tapauksessa) tai paljon vaadittua heikommiksi ja päätyä heti korvattaviksi (huonoimmassa tapauksessa).

Houkuttelevin tilanne on mahdollisuus rakentaa ekosysteemi ja saavuttaa sitä kautta hallitseva markkina-asema. Ekosysteemin rakentaminen ja kehittäminen voi kuitenkin olla hyvin kallista, joten onnistuakseen organisaation on varmistuttava siitä, että sillä on vaadittava osaaminen, sitoutuminen sekä tehtävään intohimoisesti suhtautuvia henkilöitä.

Ekosysteemin rakentamiseen tai sellaiseen liittyäkseen organisaation tulisi miettiä seuraavia asioita:

 • Muodostaa selkeä ja rohkea visio viestittäväksi.
 • Toimia vision mukaisesti, sillä visiosta on keskusteltava jatkuvasti, jotta sillä on vaikutusta.
 • Esitellä houkutteleva kaupallinen malli, jossa riskit, kustannukset ja hyödyt ovat tasapainossa.
 • Saada ekosysteemiin parhaat toimijat mukaan ekosysteemin luovuuden ja kiinnostavuuden varmistamiseksi.
 • Varmistaa, että kaupalliset ehdot sekä immateriaalioikeudet ovat selkeät.
 • Juhlistaa ensimmäisiä askeleita sekä suuria onnistumisia säännöllisesti yhteisöllisyyden vahvistamiseksi.