6.2 Palvelun julkaisu ja toimintavalmius

Palvelun julkaisu ja toimintavalmius -johtamisalueen tavoite on varmistaa, että uuden tai muunnellun palvelun siirto tuotantoympäristöön tehdään mahdollisimman sujuvasti, ja että palvelu täyttää ennalta määritellyt toimintavalmiuskriteerit. Liiketoiminnalla on kahdenlaisia odotuksia palvelujulkaisujen osalta: odotetaan nopeaa ja ketterää, mutta samalla virheetöntä palvelutoimitusta. Molempien odotusten täyttäminen on vaativaa, mutta kuitenkin mahdollista.

 

Palvelun julkaisu

Palvelu tulee käyttäjille saataville palvelun julkaisuvaiheessa, ja sen vuoksi on tärkeää huolehtia vaiheen huolellisesta suunnittelusta jo palvelun kehitysvaiheessa.

Palvelujulkaisu voidaan toteuttaa kahdella eri tavalla: 

  • Palveluun siirto koostuu hyvin suunnitellusta sarjasta manuaalisia palvelujulkaisutoimintoja. Suuret, kerralla tuotantoon viedyt palvelun julkaisut, viedään yleensä tuotantoon tällä tavalla vaiheistettua (eng. sequential) kehittämismenetelmää käytettäessä.
  • Automatisoitu palvelutestaus ja -julkaisu mahdollistavat julkaisutoimintojen suorittamisen silloin kun tarvitaan. Tämä lähestymistapa on erityisesti sopiva käytettäessä täydentävää (eng. incremental) kehittämismenetelmää, johon kuuluvat nopeat kehityssprintit.

Molemmissa vaihtoehdoissa toimintavalmiuden kriteerit on täytettävä ennen palvelun siirtämistä tuotantoon, ja palvelun täytyy olla muutoskomitean (eng. Change Advisory Board, CAB) hyväksymä. Vakioidut palvelumuutokset ja ennakkoon hyväksytyt palvelun julkaisut voidaan viedä tuotantoon ilman muutoskomitean hyväksyntää. Palveluintegraatiotiimi tai -keskus antaa palveluvalmiuden kriteerit ja toimenpiteet palvelun julkaisua varten.

Kuva 6.2.1 Palvelun hallinnointi pyynnöstä julkaisuun

 

Toimintavalmius

Toimintavalmius varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden uuden ratkaisun tai palvelun tuotantoympäristöön siirtämisen aikana ja sen jälkeen. Tuotantoympäristöllä on monia riippuvuuksia, ja yksi huonosti suunniteltu palvelun tuotantoon siirto tai palvelujulkaisu voi vaarantaa palveluiden eheyden ja saatavuuden.

Toimintavalmius-toiminto varmistaa, että palvelutransitio, palveluprosessit ja tukimalli ovat hyvin suunniteltuja, testattuja, toteutettuja ja valmiina käyttöönotettaviksi ennen julkaisua. Lisäksi se varmistaa, että turvallisuus, tiedon suojaus ja eheys sekä liiketoiminnan jatkuvuuden näkökulmat on huomioitu uutta palvelua varten, ja että itse tuotantoon siirto ei aiheuta uhkaa olemassa oleville palveluille tai alustoille.

Toimintavalmiuden tarkistuslista auttaa varmistamaan sujuvan tuotantoon siirron. Tarkistuslista tarjoaa näkyvyyden palveluiden toimintavalmiudelle ja antaa kaikille osapuolille yhteisen ymmärryksen tarvittavista vaiheista ja avainkriteereistä hyväksynnän saamiseksi.

Kuva 6.2.2 Toimintavalmiuden valmisteluprosessi

 

Liiketoiminnan vaatimukset voivat joskus luoda painetta keskeneräisen palvelujulkaisun käyttöönottoon, koska liiketoimintahyödyt eivät toteudu ennen kuin palvelu on saatu käyttöön. Tilanteissa, missä kaikkia toimintavalmiuden tarkistuslistan kohtia ei läpäistä, mutta tarve vaatii palvelun viemistä tuotantoon, voidaan palvelun julkaisu tehdä osissa. Tällaisissa tapauksissa on olennaista arvioida riskit sekä määritellä ja sopia etukäteen toimenpiteet ja menettelyt, joilla mahdolliset puutteet hoidetaan.

Käytettäessä jatkuvaa, pienemmissä osissa tapahtuvaa palvelun julkaisua, voi kehityksestä vastuussa oleva tiimi tukea palvelutuotantoa ja auttaa palveluhyväksynnässä löydettyjen aukkojen paikkaamisessa. Kun kaikki hyväksynnän kriteerit täyttyvät, on palvelu valmis tuotantoon vietäväksi.