Pavel Haimi
Dec 16, 2011

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Valtaosa IT hankkeista ja projekteista epäonnistuu. Merkittäviä julkisia epäonnistuneita IT projekteja puidaan mediassa lähes viikoittain. Tämä on jäävuoren huippu, sillä organisaatioiden sisäisiä kehitysprojekteja alkaa ja päättyy jatkuvasti. Suurin osa projekteista ei pääse tavoitteisiin tai tavoitellut hyödyt eivät realisoidu. On myös projekteja, joiden tuloksia ei voida mitata eikä arvioida. Syitä epäonnistumiseen on monia. Yksi merkittävimmistä on puutteellinen suunnittelu.

Hyvin usein projektien toteutus käynnistyy hyvin kevyen esiselvityksen perusteella. Kunnollista määrittelyä ei tehdä ja tärkeät tekijät jäävät huomioitta. Jo tässä vaiheessa, projektien alkutaipaleella, käynnistyy ketju, joka lopulta johtaa epäonnistumiseen. Huonosti määriteltyä projektia ei voida johtaa, toteutus ja päätöksenteko ontuu, tavoitteet  ja laajuus muuttuvat lennossa, tuotantoonsiirto muuttuu sähläämiseksi – samoin jatkuva tuki.

Mitä huonosti määritelty projekti tarkoittaisi hyökkäystaistelussa?  Kuvitellaan tilanne, jossa vihollisen tukikohta täytyy valloittaa. Huonosti määritelty projekti tarkoittaa epämääräisen taistelujoukon lähettämistä huonosti tiedusteltuun kohteeseen epämääräisen varustuksen ja kaluston kera. Taistelun vaiheet, tavoite ja tehtävät jäävät epäselväksi. Joukon johtaja on kyvytön johtamaan joukkoa ja lopulta hyökkäys johtaa suunnattomiin tappioihin ja päättyy katastrofiin.

Oikeampi tyyli on mm. tiedustella hyvin tavoiteltu kohde, määritellä tarkkaan taistelevat  joukot , sopia tavoitteista ja yksityiskohtaisista tehtävistä, määritellä tarvittavat ampumatarvikkeet ja kalusto. Jokaiselle taistelijalle kerrotaan isommasta kuvasta ja lisäksi erikseen heiltä vaadituista tuloksista. Tällöin myös joukon johtaja kykenee johtamaan taistelijoita ja tehtäviä aivan eri tasolla. Tulos – paljon parempi.

Tukikohdan valloitus ei kuitenkaan yksin takaa onnistumista vaan tukikohta täytyy myös pitää. Tässä täytyy perusteellisesti suunnitella ja määritellä niin ikään tarvittavat joukot, puolustusaseman poterot, tarvittavat ampumatarvikkeet, tehtävät, kalusto ja huoltoreitit. Puolustustaistelun johtaminen siirretään puolustusjohtamisen ammattilaiselle.

Service Design Package – Kokonaissuunnitelma kehitettävästä palvelusta

Service Design Package esiteltiin ensimmäistä kertaa ITIL 3 julkaisussa. SDP on kokonaissuunnitelma kehitettävästä palvelusta (kuten taistelusuunnitelma hyökkäys- ja puolustustaistelusta). Jalostettuna ja hyvin sovellettuna väline toimii loistavasti määrittelyn, toteutuksen ja jatkuvien palveluiden tehostajana.

Service Design Package –dokumentin avulla kuvataan mm.:

 • Kehitettävä palvelu ja tavoitteet
  • Peruste palvelun kehittämiselle
  • Nykytilan prosessit
  • Tavoitetilan prosessit
  • Palvelun omistajuus
  • Palvelun hyödyntäjät
  • Palvelun käyttövolyymit
  • Palvelun käytettävyysvaatimukset
  • Palvelun riippuvuus muista palveluista
  • Palvelun integrointi muihin palveluihin
  • Palvelun tavoitteet
 • Vaatimukset toiminnallisuudelle
 • Vaatimukset teknologialle
  • Laskentakapasiteetti
  • Palvelun tekninen arkkitehtuuri
  • Palvelun valvonta (sis. E2E)
  • Palvelun lisenssit
  • Palvelun tietoturva
 • Vaatimukset tietoliikenteelle
 • Vaatimukset palvelun varmistamiseksi
 • Vaatimukset kahdentamiselle ja jatkuvuuden turvaamiselle
 • Vaatimukset integraatioliittymille
 • Vaatimukset testaamiselle
 • Vaatimukset  palvelun operoinnille ja jatkuvalle ylläpidolle
  • Vaatimukset ohjeistukselle palvelun operoimiseksi
  • Service Deskin ohjeistus
 • Vaatimukset jatkuvan tuen johtamiselle
 • Vaatimuksetn jatkuvan tuen osaamiselle
 • Vaatimukset hankinnoille ja sopimuksille
 • Vaiheistus

Yllä oleva luettelo on otos ja soveltava esimerkki Service Design Package -dokumentin sisällöstä. Dokumentin laatiminen varmistaa, että kaikki tekijät tulevat huomioiduiksi. Valmiista kuvauksesta johdetaan tarkemmat määrittelyasiakirjat (Functional Design Document ja Technical Design Document), projektisuunnitelma, tehtäväluettelo ja jatkuvan palvelun suunnitelma. Service Design Package kuvaa perusteellisesti tavoitellut lopputulokset ja liimaa hyökkäys- ja puolustustaistelun yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.