Jesse Kivialho
Feb 21, 2012

Konseptien kehittämisen osa-alueet

Tietohallinnon konseptien kehittäminen on lyhyesti kuvattu Tietohallintomallissa: “Konseptien kehittämisen lähtökohtana voivat olla uudet liiketoiminnalliset tarpeet tai tietotekniikan mahdollistamat uudet ratkaisut tai innovaatiot.” Tietohallintomallissa esitellään lisäksi hyvin tunnettu esimerkki siitä, miten sähköinen liiketoiminta (e-business) muutti markkinoita. Yhtä merkittävän innovaation tekeminen oman yrityksesi pienen tietohallinnon voimin kuulostanee haastavalta tehtävältä. Onneksi on olemassa helpompiakin tapoja mahdollistaa yrityksen menestys konseptien kehittämisen ja markkina-analyysien avulla.

Mielestäni konseptien kehittämistä pitäisikin tarkastella neljästä eri näkökulmasta:

  • ICT-innovaatiot
  • Liiketoiminnan tarpeet
  • Uudet teknologiat ja ratkaisut
  • Mittaaminen ja raportointi

Seuraavaksi kerron kustakin osa-alueesta tarkemmin.

ICT-innovaatiot
ICT-innovaatioita synnyttääkseen tietohallinnon on tunnettava liiketoiminta niin hyvin, että tietohallinto kykenee luomaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Jos idea Internetin hyödyntämisestä myynti- tai markkinointikanavana tuli tietohallinnolta kutsuttaisiin sitä ICT-innovaatioksi. Innovaatioiden tekeminen vaatii merkittävästi aikaa ja rahaa eivätkä useat tietohallinnot siten aktiivisesti yritä tuottaa uusia innovaatioita. Ne käyttävät rajalliset resurssinsa kolmeen seuraavaan osa-alueeseen, joissa merkittävät parannukset on saavutettavissa suhteellisen pienellä panostuksella.

Liiketoiminnan tarpeet
Liiketoiminnassa herää uusia tarpeita jatkuvasti. Myynti saattaa huomata tarvitsevansa paremman järjestelmän tukemaan työskentelyään. Tuotekehitys saattaa tarvita uuden järjestelmän tukemaan tutkimusta ja kehitystä. Tarpeet saattavat olla myös pienempiä kuten tietokoneiden päivittäminen uudempiin malleihin. Tähän osa-alueeseen kuuluvat siis kaikki tarpeet ja innovaatiot, jotka heräävät liiketoiminnassa ja jotka voidaan ratkaista ICT-ratkaisuilla tai palveluilla. Tällä osa-alueella menestyminen on omien innovaatioiden kehittämistä helpompaa. Tehokkaalla liiketoiminnan tarpeiden hallinnalla valitaan parhaat ideat jatkokehitykseen ja hylätään kannattamattomat ideat. Muut ideat siirretään sivuun odottamaan vuoroaan.

Uudet teknologiat ja ratkaisut
ICT-innovaatioiden ja liiketoiminnan tarpeiden tukemisen lisäksi tietohallinnon pitää jatkuvasti seurata ICT-markkinoita löytääkseen uusia teknologioita ja ratkaisuita tukemaan liiketoimintaa. Parhaiden toteutusten valikoiminen vaihtoehdoista edellyttää samantyyppistä arviointiprosessia kuin liiketoiminnan tarpeiden hallinnointi. Esimerkiksi tämän hetken uudehkoista teknologioista virtualisoinnilla on mahdollista lisätä kustannustehokkuutta ja pilvipalveluilla voi olla mahdollista muuttaa tuotantotapoja entistä joustavimmiksi.

Mittaaminen ja raportointi
Muiden osa-alueiden lisäksi tietohallinnossa seurataan oman osaston tilaa. Nykyisiä tietohallinnon palveluiden ja ratkaisujen suorituskykyä pitää testata ja mitata kustannustehokkuuden, käyttäjien, asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeiden täyttämisen sekä tehokkaan johtamisen varmistamiseksi. Mittaristo koostuu ainakin asiakas- ja loppukäyttäjätyytyväisyyskyselyistä, palveluiden toiminnallisuuden mittaamisesta ja sopimushintojen vertailusta. Lisäksi kilpailijoilta voidaan oppia ja ottaa mallia liiketoiminnan haasteiden ratkaisemisessa.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.