Juha Huovinen
Jul 1, 2013

CIO menee vaihtoon

Jos kaikki organisaatiot päättäisivät yhtäaikaisesti vapauttaa tietohallintojohtajansa tehtävistään ja palkata tilalle uuden, olisi lopputulos keskimäärin paljon nykyistä parempi. Miksi näin? Miksi tämä tuolileikki tuottaisi paremman lopputuloksen?

Ensinnäkin organisaatiot joutuisivat miettimään, millainen on hyvä tietohallintojohtaja. Uuden CIO:n valinnassa haluttaisiin painottaa liiketoimintalähtöisyyttä ja johtamisen ammattimaisuutta. Nämä asiat laitettaisiin hakemukseen ja kysyttäisiin kaikilta haastateltavilta.

Toiseksi uuden CIO:n haluttaisiin kehittävän ict-toimintaa ja tietohallinnon toimintamalleja. Ne asiat, jotka on vuosia tiedetty haasteiksi tai puutteiksi, haluttaisiin nyt laittaa kuntoon.

Kautta linjan organisaatiot siis nostaisivat odotusarvoaan tietohallintoa ja sen vetäjää kohtaan. Tietohallintojohtajat sijoittuisivat siten keskimääräisesti nykyistä haastavampiin tehtäviin ja varmasti myös selviytyisivät tehtävistä varsin hyvin.

Tämä mielikuvaharjoitus osoittaa, että me suojelemme liiaksi tietohallintoja emmekä arvioi niitä samoin kriittisin silmin kuin vaikkapa liiketoimintoja. Meidän pitää nostaa odotusarvoja ja asettaa haasteellisia tavoitteita. Vain siten tietohallinnot kehittyvät.

Ylimmän johdon peruslukemistoon tulisi kuulua Tietohallintomallin Opas, koska sen perusteella nykyistä ict-toimintaa on helppo arvioida ja mitoittaa odotusarvot oikein. Saman oppaan lukemalla CIO kykenee selviytymään haastavammista tavoitteista, vaikkapa sitten uudessa organisaatiossa paremmalla palkalla.

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla)

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.