Leena-Mari Lähteenmaa
Apr 21, 2013

Ekosysteemi - juhlapuhetta vai arkipäivää

Liike-elämässä puhutaan nykyään paljon ekosysteemeistä. Ekosysteemit ovat usein monimutkaisia ja riippuvuudet vahvoja, joskus jopa vaikeasti tunnistettavissa.  Tietohallinto- ja bisnespäättäjien johtamishaasteissa korostuukin entistä enemmän kokonaisuuksien ja verkostojen hallinta.

Liike-elämässä puhutaan nykyään paljon ekosysteemeistä. Biologian oppikirjan mukaan ekosysteemi tarkoittaa luontonsa puolesta verraten yhtenäisen alueen eliöiden ja elottomien ympäristötekijöiden muodostamaa toiminnallista kokonaisuutta. Samassa kirjassa opetetaan myös, että ihminen eroaa kahdella tavalla muista lajeista suhteessaan ekosysteemeihin. Hän pystyy halutessaan tuhoamaan ekosysteemejä sekä myös hallitsemaan niitä tekniikallaan. Kuulostaa tutulta.

Tietotekniset palvelut muodostuvat loppukäyttäjän ja organisaatioiden näkökulmasta lähes aina ekosysteemistä. Ekosysteemit ovat usein monimutkaisia ja riippuvuudet vahvoja, joskus jopa vaikeasti tunnistettavissa.  Tietohallinto- ja bisnespäättäjien johtamishaasteissa korostuukin entistä enemmän kokonaisuuksien ja verkostojen hallinta. Kun palveluissa ilmenee ongelmia, on tiedettävä vastuutahot ja vastuunkantajat, vaikka osapuolia olisikin paljon.

Ekosysteemiä ja sen toimintaa voi suunnitelmallisesti kehittää ja luoda sen kautta uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tunnistamalla oman ekosysteemin keskeiset toimijat, niiden roolit ja vahvuudet voi kaikkien verkostossa toimivien kilpailuetu kasvaa merkittävästi. Yhdessä toimijat jakavat tietoa ja osaamista, luovat yhteisiä toimintamalleja sekä parantavat tehokkuutta ja laatua. Luottamus on keskeinen tekijä, jotta ekosysteemille voi syntyä suotuisat olosuhteet.

Arkipäivän ekosysteemissä parhaimmillaan haetaan loppukäyttäjälle ja asiakkaille ratkaisuja niin, että kaikki toimijat saavat siitä myös oman hyötynsä. Kommunikaatio on avointa ja rakentavaa. Yhteistyötä tehdään ennakoiden, yhteisistä toimintatavoista sopien. Tällainen ekosysteemi kestää kilpailun ja luo uusia mahdollisuuksia myös pitkällä aikavälillä.

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla)

 

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.