Matti Ollikainen
Jun 20, 2012

ICT-tukiorganisaation koulutus käyttöönottoprojekteissa

Tuntuuko tutulta – juuri käyttöönotettu sovellus ei toimi niin kuin sen pitäisi ja joudut ottamaan yhteyttä ICT-tukeen. Tukipyynnön käsittelyn aikana sinulle selviää, että asia on myös uusi ICT-tukiorganisaatiolle, koska vastauksen saapuminen vie aikaa etkä saa selkeää toimintaohjetta tehtyyn tukipyyntöön.

Syitä edellä kuvattuun toimintaan on monia. Useissa ICT-käyttöönottoprojekteissa koulutus kohdistetaan lähinnä tilaavan organisaation käyttäjiin, ja ICT-tukiorganisaation koulutus projektin osana jätetään kokonaan tekemättä. Asian monimutkaistaa monesti se tosiasia, että ICT-tukitehtävät on ulkoistettu palveluntoimittajille tai niistä ei ole vielä sovittu kenenkään kanssa.

Erityisen tärkeää koulutus on silloin, kun sovellus tai sen teknologia ovat uusia tilaavalle organisaatiolle ja sen ICT-toimittajille. Tämän vuoksi on tärkeää, että ICT-tukiorganisaation koulutus toteutetaan osana projektin käyttöönottokoulutusta. ICT-tukiorganisaation koulutuksen ei tarvitse olla yhtä laajaa ja samankaltaista kuin koulutuksen käyttäjäorganisaatiolle. Kaikkien kannalta on tärkeää suunnitella ICT-tukiorganisaation tarpeita palveleva koulutus. Koulutettava kokonaisuus muodostuu pääsääntöisesti asiakkaan ICT-palveluun erityisesti tehdystä osuudesta, ja asiakkaan muun ICT- ympäristön yhdistelmästä. Asiakkaalle mukautetun ja rakennetun palvelun osuus tulee käydä läpi palvelun toimittajan kanssa koulutussuunnittelun yhteydessä.

Koulutusta voidaan järjestää ICT-tukiorganisaatiolle tarjoamalla esim. luokkakoulutusta, e- learning mahdollisuutta, kirjoja tai pilotointia testiympäristössä. Tärkeintä on saada aikaan koulutussuunnitelma, johon ICT-tukiorganisaatio toimittajineen sitoutuu. Toimivan koulutussuunnitelman laatimisessa on hyvä käyttää hyväksi ICT-tukiorganisaatiossa olevaa osaamista. ICT-tukiorganisaatiota voi pyytää laatimaan oman ehdotuksensa koulutussuunnitelmasta, josta tulee käydä ilmi arvio tarvittavasta koulutuksesta, aikataulusta ja kustannuksista.

Koulutussuunnitelman yhteydessä on hyvä sopia myös mittareista ja käytännöistä, joilla oppimisen edistymistä voidaan seurata. Käyttöönottoprojektin tulee seurata myös ICT-tukiorganisaation osaamisen kehittymistä osana projektin normaalia seurantaa.

 

Muistilista ICT-koulutuksen onnistumiseksi

  1. Tunnista oikea koulutustarve kohderyhmineen
  2. Sitouta osallistujat ja suunnittele koulutus
  3. Suorita koulutus ja seuraa säännöllisesti osaamisen kehittymistä
Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.