Jesse Kivialho
Nov 18, 2012

Liiketoimintalähtöisyyden kehittäminen palvelutarjontaa visualisoimalla

Yksi tärkeä tapa kehittää liiketoimintalähtöisyyttä ja yhteistyötä on kuvata ja visualisoida ICT:n palvelukatalogi. Palvelukatalogiin kuvataan kaikki  ICT:n tarjoamat palvelut asiakkaille ja loppukäyttäjille. Hyvä visualisaatio kuvaa ICT:n merkityksen liiketoiminnalle ja sisältää liiketoimintalähtöisen palveluiden kategorisoinnin. Jokaisesta palvelusta pitäisi lisäksi olla yksinkertainen ja ymmärrettävä palveluesite, joka sisältää oleellisimmat tiedot.

Visualisoitu palvelukatalogi ja –esitteet

  • lisäävät ICT:n näkyvyyttä liiketoiminnan suuntaan.
  • tehostavat liiketoiminnan ja ICT:n välistä viestintää.
  • mahdollistavat liiketoimintalähtöisten ICT-palveluiden kehittämisen.
  • tekevät ICT-palveluiden tilaamisesta ja käyttämisestä helppoa.
  • lisäävät ICT:n ymmärrystä omista palveluistaan.

Kokonaisuutena visualisoitu palvelukatalogi ja palveluesitteet kehittävät ICT:n näkyvyyttä liiketoimintajohdon ja käyttäjien suuntaan. Johto ymmärtää paremmin ICT:n liiketoiminnalle tuottaman arvon ja näkee, minkälaisia palveluita liiketoiminta voisi hyödyntää. Lisäksi käyttäjät näkevät itselleen tarjolla olevat palvelut.

ICT palvelukatalogi toimii loistavana keskustelupohjana liiketoiminnan ja ICT:n välisille keskusteluille. Se auttaa liiketoimintaa ymmärtämään ICT:n toimintakenttää ja antamaan palautetta palveluihin liittyen. Katalogi toimii myös keskustelunavauksena liiketoimintalähtöiselle ICT-palveluiden kehittämiselle. Palvelukatalogia tukena käyttäen on helppo keskustella tulevista ja mahdollisesti poistettavista palveluista liiketoiminnan kanssa.

Kaikki käyttäjien ICT:hen liittyvät tarpeet liittyvät johonkin ICT:n palveluun, ja siten katalogin pitäisi sijaita ICT:n intranetosiossa keskeisellä paikalla. Silloin intran palvelukatalogi toimii kätevänä aloituspisteenä kaikissa ICT-asioissa uusien ICT-laitteiden ja palveluiden tilaamisesta tuen pyytämiseen.

Palvelukatalogi esitteineen selkiyttää myös ICT:n omia rooleja ja vastuita. Jokainen palvelupäällikkö on vastuussa sovituista palveluista ja hoitaa kyseisiin palveluihin liittyvät talousasiat, jatkuvuuden hallinnan, kehitysasiat ja palveluraportoinnin. Selkeä palveluvastuiden määrittely vähentää tehtävien päällekkäisyyttä merkittävästi.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.