Ilari Heikkinen
May 21, 2013

Mikä tietohallintojohtajaa kiukuttaa?

Useiden selvityksen mukaan suuri osa it-johtajista harkitsee nykytehtävänsä vaihtamista. Mikä heitä oikein nykytehtävissä kiukuttaa?

Olen itse viimeisimmän vuoden aikana tavannut useita kymmeniä ellen satoja it-johtajia niin yksityiseltä kuin julkisen hallinnon puoleltakin. Lähes jokainen heidän kanssaan käyty keskustelu ajautuu pian seuraaviin aiheisiin:

  • it:hen kohdistuvat leikkaukset, jotka kaventavat mahdollisuuksia toimia
  • kapenevat vaikutusmahdollisuudet, kun bisnes- ja toimialaihmiset alkavat itse hoitaa tietohallinnon tehtäviä
  • huonot asiakaspalautteet, kun asiakkaat eivät ymmärrä kuinka haastavaa it:n johtaminen on.

Yksi kiukun aihe nousee kuitenkin vielä näidenkin yläpuolelle: miksi it-johtaja ei pääse organisaation ylimpään johtoryhmään?

Mielenkiintoisen vastaväitteen kuulin eräältä pankkisektorin tietohallintojohtajalta, joka totesi, että tietohallintojohtajat eivät edes tahdo päätyä aivan yrityksen ylimpään johtoon. ”Happamia, sanoi kettu pihlajanmarjoista”, ajattelin minä.

Kaiken kiukun ja hampaiden kiristelyn ohella pitää kuitenkin myöntää, että nykyaikaisen it-johtajan rooli on vaikea. Vaikka hän ei ole ansainnut toimillaan paikkaansa ylimmässä johdossa, vaatimustaso it-palveluntuotantokyvylle kuitenkin nousee jatkuvasti.

Useissa organisaatioissa ylin operatiivinen johto on herännyt siihen, että tietotekniikka on muutakin kuin päätelaitteita ja tietoliikenneyhteyksiä.

He odottavat it-johdoltaan ainutlaatuisia konsepteja ja kypsiä ratkaisuja, jotka vastaavat juuri heidän toimintansa tarpeisiin sekä vievät toimintaa eteenpäin kohentaen asiakastyytyväisyyttä tai tuoden kilpailuetua.

Eteenpäin viemisen todistamiseksi heille ei enää riitä it-johtajan vakuuttelut, vaan nyt vaaditaan yhteisiä mittareita ja tavoitteita, jotka on asetettu toiminnan näkökulmasta.

Liian usein it-johto kuitenkin tyytyy toistamaan samaa kaavaa resurssien niukkuudesta, toimintavallan puutteesta ja niin edelleen.

Lisäksi se on jäänyt jumiin ajatukseen, että sen tärkein tehtävänsä on säästää, säästää ja säästää.

Harmittavinta on kerta toisensa jälkeen huomata, kuinka kaukana toisistaan ovat operatiivisen toiminnan johdon ja it-johdon näkemykset tietotekniikan merkityksestä. Yhteistä kieltä tai viitekehystä, jonka kautta keskustelussa päästäisiin samalle taajuudelle, tuntuu olevan lähes mahdotonta löytää.

Organisaation menestyksen kannalta ei ole merkityksetöntä, että esimerkiksi toimitusjohtajalla on aivan toinen käsitys tietohallinnon tavoitteista kuin it:stä vastaavalla johtajalla.

It-johtajien kiukutuksen aiheet ovat varmasti tosia, mutta syytä saa usein etsiä peilistä. Heidän perisyntinsä on usein odottaa, että joku tulee ja käskee toimia.

Pyrkimyksenä tulisi olla aktiivinen vuoropuhelu muun johdon kanssa. Keskustelun voi aloittaa vaikkapa siitä, miten tietotekniikka voisi palvella paremmin johtoryhmän päätöksentekoa. Tähän hyvää ajatteluapua voi löytää esimerkiksi osoitteestahttp://www.sofigate.com/ictroundtable.

Kiukutukseen minulla on tarjota vain yksi lääke.

IT-johtajat lopettakaa laiskottelu!

Kömpikää ulos huoneistanne ja serverisaleista, astelkaa ennakkoluulottomasti ylimmän johdon luokse ja ilmoittautukaa palvelukseen.

Osoittamalla palvelualttiutta, ennakkoluulottomuutta ja todistamalla toimintanne vaikuttavuuden voitte karkottaa kiukun ja saada sen himoitun aseman organisaation ylimmässä johdossa.

Älkää odottako vaan toimikaa, viestikää ja olkaa aktiivisia!

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla)

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.