Katri Kolesnik
Apr 23, 2013

Miksi muutos on meille aikuisille niin tuskallista?

Oletko koskaan katsellut pientä lasta, joka haluaa oppia jotain uutta? Lapsethan syöksyvät uuden asian kimppuun innolla ja ilolla eikä hellitä ennen kuin uusi taito on opittu (tosin jos uutta taitoa ei ihan heti opikaan niin siitä helposti seuraa itkupotkuraivarit).

Mihin meidän aikuisten innostus uuteen on kadonnut? Joitakin tosin jokin uusi laite tai vekotin toki vielä inspiroi hyödyntämään nopeasti laitteen kaikki ominaisuudet mutta kun mennään työvälineisiin, jossa uuden opettelun motiivina on joku muu kuin suoraan koettavissa oleva subjektiivinen hyöty, tuntuu kaikki erilainen ja uusi tuottavan mahdottomasti puhinaa, mutinaa ja ärsytystä. Mieluummin sitä käyttää vaikka ikivanhoja mammuttikaudella luotuja Excelin makroja kuin perehtyy johonkin uuden käyttöliittymän saloihin, varsinkin jos niiden takia pitää muuttaa piiruakaan omia totuttuja tapojaan tekemisissään. Mieleen tulee mikä tahansa tekosyy venyttää uuden järjestelmän käyttöönottoa. Ja joskus tekisi jopa mieli saada itkupotkuraivarit, kun kaikki ei heti sujukaan toivotulla tavalla.

Tekniikka kuitenkin kehittyy yhä kiihtyvällä vauhdilla ja selvää on, että jotenkin on vain pystyttävä muutosohjelmien vanavedessä. Yrityksen näkökulmasta nämä käyttöönoton viivästymiset näkyvät suoraan investointien lasketun takaisinmaksun viivästymisinä tai arvioitua suurempina ylläpitokustannuksina, kun joudutaan pitämään yllä kahta järjestelmää kauemmin kuin alun perin laskelmissa arvioitiin.

Kouluttaminen on perinteinen tapa saada varsinkin lapset omaksumaan ja oppimaan uusia taitoja. Uuden asian opettaminen ei kuitenkaan ole aina niin suoraviivaista: siinä, missä ekaluokkalaiset istuvat pulpetissa silmät innosta palaen ja malttamattomana saada oppia kaiken mahdollisen, on murrosikäisten opettajalla haaste saada nuoret motivoitua koulunkäynnistä.

Muutoksen läpiviennissä kouluttamisen avulla tuntuu joskus olevan samanlaisia piirteitä kuin murrosikäisten opettamisessa: hyvä alku on jo se, että saa oppilaat paikalle ja pysymään luokassa. Sen jälkeen olisi saatava oppilaat keskittymään aiheeseen ts. pois kännykässä pyörivästä virtuaalitodellisuudesta. Sitten kun saisi vielä oppilaat unohtamaan ”mitä välii” –asenteen edes hetkeksi ja innostumaan aiheesta, on läpimurto oppimisen kannalta jo lähellä. Läpimurron saavuttaa helpoimmin, kun rakentaa oppitunnit siten, että oppilas aidosti kokee, että asiat käydään läpi hänen näkökulmastaan ja hän itse hyötyy uusien asioiden oppimisesta eniten.

Samat keinot tuntuvat pätevän myös aikuisten kouluttamisessa, varsinkin kun puhutaan muutosohjelmista, joiden läpiviemiseen ei riitä pelkkä uuden tekniikan oppiminen vaan muutos edellyttää uusien roolien, työtapojen ja jopa uuden asenteen oppimista. Samoin kun murrosikäisen opettaminenkin, muutosten läpivienti vaatii aikaa, kärsivällisyyttä, hyvää mielikuvitusta, innovatiivisia keinoja sekä ennen kaikkea kykyä kuunnella ja kunnioittaa muutosten keskellä kamppailevaa ihmistä.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.