Mikael Junger
May 21, 2013

Mitä sinä tekisit?

Yksi tapa kehittää tietohallintoa on piirtää iso kuva työyhteisön tekemisen muutoksesta ja antaa sen jälkeen tietohallinnon ammattilaisten miettiä, mitä siitä voisi käytännössä seurata.

Unohtaa nyanssit ja miettiä tekeminen perusteitaan myöten uudestaan. Otetaan kaksi esimerkkiä työelämän muutoksesta: strategia ja työyhteisön kilpailukykyä lisäävät ominaisuudet.

Strategiatyö on pitkään ollut hyvin samantyyppistä. Ensin kerätään ympäröivästä maailmasta mahdollisimman paljon ja tarkkaa, relevanttia tietoa. Sitten tuo tieto analysoidaan ja analyysin perusteella mietitään strategia, joka jalkautetaan työyhteisöön.

Lopuksi kerätään raportoinnilla tietoa siitä, miten strategiaa noudatetaan, ja mihin se johtaa. Tähän prosessiin löytyy nykyisin runsaasti käytännössä koeteltuja, tietohallinnon tarjoamia palveluita.

Kun maailmasta on tullut monimutkaisempi ja nopeammin muuttuva, myös tehokkain tapa toimia strategisesti on uudistunut.

Edellä kuvatun sijaan monessa työyhteisössä etsitään viisautta kokeilukulttuurista. Raskaan strategiaprosessin sijaan luodaan kevyempi strategia kevyemmin tiedoin.

Sen jälkeen heitetään runsaasti koepalloja suurin piirtein oikeaan suuntaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Jos joku koepalloista osoittaa menestymisen merkkejä, analysoidaan se perusteellisesti. Onko koepallon varaan rakennettavissa hyväkatteista, skaalautuvaa liiketoimintaa?

Jos vastaus on kyllä, keskitytään skaalaamaan potentiaalinen menestys mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman laajaksi.

Tämä uudenlainen tapa toimia vaatii myös tietohallinnolta uutta näkökulmaa ja uudenlaisia palveluita. Mitä sinä tekisit luodaksesi kokeilukulttuuria edistävää tietohallintoa?

Perinteisesti työyhteisön kilpailukyky on rakentunut osaamiselle, ahkeruudelle ja tottelevaisuudelle. Tottelevaisuus tarkoittaa tässä standardoituja prosesseja.

Tänään tuo ei yksin enää riitä. Kilpailukykyä ammennetaan enemmän oma-aloitteisuudesta, luovuudesta ja intohimosta työhön. Miten tietohallinto voisi tukea niitä?

Tästä uudemmasta näkökulmasta on mahdollista löytää hyvinkin tehokkaita ja samalla hämmentävän yksinkertaisia käytänteitä, joilla parantaa työn tuottavuutta. Ei pelkästään viilaamalla yksityiskohtia, vaan pohtimalla ison kuvan äärellä, miten asiat voitaisiin tehdään alusta asti tehokkaammin, työyhteisön liiketoimintamallia tukevalla tavalla.

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla)

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.