Arto Herranen
Apr 20, 2011

Mutta miten käy CIO:lta johtaminen?

CIO budjetoi, CIO mittaroi, mutta miten käy CIO:lta johtaminen?

Tuoreen tutkimuksen (ks. linkki alla) mukaan lähes 80 % yritysjohtajista on sitä mieltä, että yrityksen johdon on haasteellista hahmottaa koko ICT:n toimintakenttää ja sitä, mistä ICT-toiminnassa ja sen johtamisessa on kysymys. Väitän tietäväni syyn tähän: tietohallintoa yksinkertaisesti johdetaan huonosti.

Tietohallintojohtajan eli CIO:n prototyyppi on kuten allekirjoittanut, luonnontieteellisen koulutuksen saanut keski-ikäinen mies. Tämä ei sinänsä tee kenestäkään huonoa tai hyvää johtajaa. Omaan 180 opintoviikon tuotantotalouden diplomi-insinöörin tutkintooni oli 1980-luvun jälkipuoliskolla saatu mahtumaan kokonaista kaksi (2) opintoviikkoa johtamistaidon opiskelua. Tämä johtamistaitojen painotus eli yksi (1) prosentti koko tutkinnosta kuvastaa hyvin sitä, mitä asioita meitä luonnontieteitä opiskelleet on opetettu pitämään tärkeinä. Tässä lienee yksi syy siihen, että liian monen tietohallintojohtajan kiinnostus ja osaaminen kohdistuu pääosin tietohallinnon johtamistyön hardware-osastolle eli tekniikkaan, budjetteihin, palvelutasojen seurantaan ja muihin vastaaviin asioihin. Valitettavasti on niin, että vaikka hardware-osasto olisi kuinka hyvin hallinnassa, johtamistyö on vasta puolitiessä.

Omasta mielestäni fiksun johtajan eli siis myös fiksun tietohallintojohtajan olisi käytettävä vähintään yhtä paljon aikaa johtamisen software-osastolle kuin edellä mainitulle hardware-osastolle. Software-osastolla on kysymys vaikuttamisesta, kommunikoinnista ja toimivien verkostojen laatimisesta. Jos tietohallintojohtajan johtamistyön software-osasto on kunnossa, yrityksen johdon ei varmasti ole vaikea hahmottaa ICT:n toimintakenttää. Sellainen tietohallintojohtaja, joka pystyy vaikuttamaan, kommunikoi ja verkostoituu, nousee myös varmuudella yrityksen johtoryhmään. Parhaimmillaan hän nauttii liiketoiminnasta vastaavien johtoryhmäkollegoidensa arvostusta myös johtamistyön ammattilaisena.

Vinkki tietohallintojohtajalle:

Aloita uudistuminen ottamalla käyttöön Tietohallintomalli (http://www.tietohallintomalli.fi). Aloita ainakin mallin mukainen Liiketoimintayhteistyö eli ylimmän johdon, liiketoimintojen ja tietohallinnon välillä tapahtuva määrämuotoinen ja tavoitteellinen yhteistyö. Siinä opit takuulla vaikuttamaan, kommunikoimaan ja verkostoitumaan.

Vinkki toimitusjohtajalle:

Kysy tietohallintojohtajaltasi, miksi Tietohallintomalli ei vielä ole käytössä meidän yrityksessämme. Jos tietohallintojohtajasi ei pidä sitä tarpeellisena, palkkaa hänen tilalleen kolmekymppinen humanisti (mies tai nainen). Aika on todennäköisesti ajanut sen entisen tietohallintojohtajasi ohi.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.