Matti Kinnunen
Jul 30, 2012

Reseptejä konseptien kehittämiseksi

Resepti uusien konseptien kehittämiseksi

Tietohallintomallin mukaan konseptien kehittäminen on ICT:n vastine liiketoiminnan kehittämiselle. Mallin mukaan konseptien kehittämisen puutteellisuus johtaa huonoihin ja osaoptimoituihin hankintoihin. Huonojen hankintapäätöksiä on vaikeata korjata myöhemmin.

Konseptien kehittäminen on siis hyvin tärkeätä. Tietohallintomalli ei kuitenkaan kerro tarkemmin, mitä konseptit ovat ja miten niitä voisi järjestelmällisesti ja kurinalaisesti kehittää. Malli tyytyy vain viittaamaan verkkokauppaan uutena ja liiketoimintaa syvällisesti muuttaneena konseptina.

Jotta voisimme kehittää konsepteja – joko nykyisiä paremmin liiketoimintaa palveleviksi tai aivan uusia – meidän on ensin määriteltävä käsite ’konsepti’ tarkemmin. MIT:ssä järjestelmäarkkitehtuuria opettavan professori Ed Crawleyn mukaan ”concept is a mapping from function to form”. Suomeksi tämän voidaan tulkita tarkoittavan järjestelmän toiminnallisuuksien jakamista järjestelmän eri osille. Konseptien kehittämiseksi meidän on siis tunnettava järjestelmän osat ja toiminnot ja niiden väliset suhteet.

Kun tunnemme järjestelmän osat ja toiminnot, voimme kehittää uusia konsepteja ainakin seuraavin helpoin keinoin.

  1. Voimme korvata jonkin osan uudella ja pitää järjestelmän muuten entisellään. Tämä on luonnollinen tapa kehittää uusia konsepteja teknologian kehittyessä. Esimerkiksi musiikin toistamiseen käytetyt laitteet ovat kehittyneet tällä tavoin (LP, CD,  Walkman, iPod)
  2. Voimme siirtää toiminnon osalta toiselle. Esimerkiksi voimme siirtää osan omien työntekijöittemme työstä asiakkaittemme tehtäväksi. Tätä itsepalveluksi kutsuttua konseptikehitystä on tehty monilla eri aloilla. Mahdollisuudet ovat yhä avoimet: asiakkaiden kontolle on helppoa sälyttää yhä enemmän tehtäviä.
  3. Voimme yhdistää useamman osan yhdeksi osaksi. Esimerkiksi taloushallinnon keskittäminen on esimerkki useamman osan yhdistämisestä. Kosketusnäytöt ovat hyvä myös esimerkki tästä tavasta kehittää uusia konsepteja.
  4. Voimme lisätä uuden toiminnallisuuden ja antaa sen jonkin – uuden tai olemassa olevan – osan tehtäväksi. Hyvä esimerkki tästä tavasta ovat erilaiset päätelaitteisiin liittyvät verkkopalvelut, joiden avulla päätelaitteen keräämään informaatiota on mahdollista analysoida.
  5. Voimme poistaa jonkin toiminnallisuuden. Jos toiminnallisuuden poiston jälkeen jokin osa on tarpeeton, voimme poistaa osankin. Esimerkiksi erilaiset näytöt voivat hyvinkin olla turhia.
  6. Voimme jakaa jonkin toiminnallisuuden useamman osan tehtäväksi. Esimerkiksi voimme ulkoistaa jonkin osan liiketoiminnastamme alihankkijoille. Tai voimme ostaa jonkin toiminnallisuuden verkkopalveluna sen sijaan, että tekisimme sen itse.

Muitakin tapoja kehittää uusia konsepteja on olemassa. Tärkeintä on huomata, että uusien konseptien kehittäminen ei vaadi erityistä luovuutta. Kun ymmärrämme ja tunnemme nykyiset järjestelmämme hyvin, uusien konseptien kehittäminen vaatii vain järjestelmällisyyttä ja aikaa ja hyvää teknologioiden tuntemista.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.