Mika Leno
Sep 9, 2013

Sosiaalinen media - uhka vai mahdollisuus?

Yritysten johtajat kohtaavat sosiaalisen median dilemman. Toisaalta he haluavat käyttää sosiaalista mediaa ja saada asiakkaitaan tuottamaan yrityksen kannalta positiivista sisältöä sosiaalisen median kanaviin.

Sosiaalisen median mahdollisuuksista perillä olevat liikkeenjohtajat haluavat myös, että omat työntekijät olisivat aktiivisia sosiaalisessa mediassa, koska ajatukset ja päätöksentekoprosessit saavat oivalluksia eri näkökulmiin.

Sopivassa suhteessa sosiaalisen median käyttö saattaa myös vähentää etätyön etäyttävää vaikutusta.

Dilemma syntyy siitä, että vaikka sosiaalisen median käyttäminen saattaa tuottaa edellä mainittuja positiivisia puolia, samaan aikaan ollaan huolissaan siitä, miten työssä tuottavuuden kanssa käy.

Mitä jos työntekijät twiittaavat, facebuukkaavat ja bloggaavat kaiken aikaa? Näiden toimintojen liiketoimintaa hyödyttävän arvon laskeminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Vai onko?

Mitäpä jos voidaan yhdistää yrityksen tietotekniikassa käytetty sosiaalisuus ja sen tuottama hyöty/arvo yritykselle?

Otetaanpa muutama askel ensin taaksepäin.

Kun tyhmien päätteiden jälkeen henkilökohtaiset tietokoneet valtasivat yritykset, tehostivat ne tiedon jalostamista organisaatioissa.

Sitten lisättiin erp:it, crm:t, sekä erilaisia työkaluja työnkulkuun ja prosesseihin, dokumenttien hallintaan, projektinhallintaan, ja näin kaikki tiesivät, mitä heidän pitäisi tehdä työpäivän aikana.

Tämä kausi epäilemättä johti tuottavuuden kasvuun, josta toki joku voi olla toistakin mieltä.

Työn tehostaminen kuitenkin edellyttää, että ihmiset jakavat tietoa ja osaamistaan toisten kanssa. Pitäisi siis tuoda vanha oppipoika-mestari toimintatapa nykyaikaan.

Sosiaalisen median käyttöönotto helpottaa tavoitettavuutta erilaisissa tavoitettavuustilanteissa, saattaa se myös auttaa tekemään päätöksiä entistä paremmin.

Tiedon jakaminen sosiaalisen median kautta ei vaadi erityisiä tietoteknisiä taitoja eikä tiedon hallinnan rakenteiden suunnittelua etukäteen.

Mietitäänpä yhtä esimerkkiä, jossa sosiaalisen tiedon ja tiedon jäsentämisen teknologioita yhdistetään.

Salesforce.com, joka on tunnettu crm-pilvipalvelustaan, on hiljattain ottanut käyttöön sosiaalisen median työkalun nimeltä Chatter.

Salesforce käyttää työkalua laajasti omassa sisäisessä toiminnassaan. Myyjä voi esimerkiksi keskustella Chatterissä organisaation kanssa ennen kuin jättää tarjouksen isolle asiakkaalle.

Näin organisaatiossa oleva hiljainen tieto voi olla myyjän hyödynnettävissä ja siten luoda merkittävää lisäarvoa tarjouksen jättämistä varten.

Moni Salesforce.com:in myyjistä on jatkuvasti kiinni Chatterin striimissä ja saavat automaattisesti viestin, jos heidän omista asiakkaistaan on keskustelua. Keskustelua käytetään näin liiketoiminnan hyödyttämiseen.

Työnteon pitää työajalla kaiketi kuitenkin hyödyttää yritystä, vastikkeeksi siitä työntekijät saavat palkkaa.

Jos sosiaalisen median työkaluja otetaan yrityksissä laajemmin käyttöön, johtaa se nähdäkseni suoraan toiminnan ohjautumiseen yritystä hyödyttävään tiedon tehokkaampaan käyttöön.

Silloin ei tarvita enää kellokortteja, selän takana toimintaa tarkkailevia esimiehiä, vaan yrityksen järjestelmistä näkee suoraan kunkin työntekijän osallistumisen.

Pelkät liiketoimintasovellukset tarjoavat liian strukturoitua maailmaa, pelkät sosiaalisen median sovellukset ovat taas liian sosiaalisia. Näiden kahden yhdistäminen saattaa tuottaa yhdistelmän, jolla työ tulee tehtyä nopeimmin ja tehokkaimmin.

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla).

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.