Timo Savolainen
Jul 7, 2014

Tänä syksynä kaikki liiketoiminnan toiveet voidaan täyttää

Kesäloma on erinomainen tilaisuus muutokseen ja oppimiseen – irtiotto arkirutiineista ja työkuvioista antaa tilaa ajattelulle. Omalla kohdallani se tarkoitti mahdollisuuden tarkastella mennyttä kevättä ja talvea sekä suunnitella tulevaa syksyä.

Työssäni liiketoiminnan ja tietohallinnon rajapinnassa näen usein paineen, joka kohdistuu molempiin edellä mainittuihin funktioihin. Maailma ympärillä muuttuu ja  muutoksessa pitäisi pysyä mukana, mutta samalla tarkkaan valita millä kehitystoimenpiteillä ja panostuksilla.

Liiketoiminta odottaa, että uudet ideat ja konseptit saadaan teknisesti toteutettu ketterästi ja vaivattomasti. Tietohallinto on perinteisesti toiminut portinvartijana varmistaen arkkitehtuurin ja tietojärjestelmien yhteensopivuuden projektimalleilla, joissa edetään suunnitelmallisesti esiselvitysvaiheen kautta itse toteutusprojektiin. Usein nämä erilaiset roolit aihuttavat pettymyksiä ja turhautumista vaikka periaattessa motiivit ja tavoitteet olisivat yhteiset.

Käytännössä tietohallinto on liiketoiminnan mielestä hidaste eikä mahdollisuus. Liiketoiminta vastaavasti kertoo tarpeistaan tietohallinnon mielestä liian myöhään, jolloin tietohallinnon kehityspalvelut eivät täysimääräisesti pysty vastaaman liiketoiminnan tarpeisiin ja toiveisiin. Tähän samaan toteamaan tuli myös Tivi-lehti, joka otsikoi, että tietohallinnot laahavat keskimäärin viisi kuukautta liiketoiminnan tarpeiden perässä.

Pahimmillaan tulehtuneet välit voivat johtaa syyllisten hakemiseen ja lamaantumiseen, jolloin uusien ratkaisujen ja vaihtoehtojen näkeminen on haastavaa. Vallitsevaan olotilaan tyydytään ja kuvitellaan, että jokaisessa yrityksessä tietohallinto ja liiketoiminta toimii näin. Tällöin ei ole rohkeutta edes yrittää löytää uusia vaihtoehtoja.

Miten pystytään pienentämään kuilua liiketoiminnan tarpeiden ja tietohallinnon tuotantokyvykkyyden välillä? Esimerkiksi ERP-kehityksessä paketointi ja yhteiset pelisäännöt helpottavat tilannetta, mutta vain tilapäisesti. Kehityspakettien reunat ovat pian edessä ja tuska on palannut molemmille puolille pöytää. Lisäresursoinnilla voidaan vastata tilapäisiin tarpeisiin ja ketterillä projektimalleilla saavutetaan nopeita tuloksia, mutta millä tilanne voidaan ratkaista kokonaisuutena kestävämmin? Tätä miettii varmaan moni lomakauden jälkeenkin.

Ratkaisua on mielestäni syytä etsiä organisaatiokulttuurista ja korvien välistä. Hyvin levätyn loman jälkeen syntynyt innostus tehdä asioita eri tavalla tukahtuu helposti, kun huomaa, että ei pystykään vaikuttamaan omaan tekemiseen, tai, että omalla työllä ei voi saavuttaa omia henkilökohtaisia tai yrityksen yhteisiä tavoitteita.

Innostuksen voi säilyttää kehittämällä toimintaa ja luomalla edellytykset uudistumiselle sekä yksilön onnistumisille. Organisaatiokulttuuria ja toimintamalleja kehittämällä saavutettaan pitkäkestoisia tuloksia, jotka kantavat yli tilapäisten kuormahuippujen ja vastaavat yrityksen ulkoisiin muutosvoimiin.

Erinomaisia tuloksia on saavutettu uuden tyyppisillä toiminmalleilla. Esimerkiksi hyvin toteutetulla palveluintegraatiolla on saatu kasvatettua tietohallinnon tuotantokyvykkyyttä ilman lisäresurssointia ja parannettua palvelukokemusta liiketoiminnan näkökulmasta.

Olennaista on mielestäni ymmärtää, että erilainen toimintamalli näkyy ja tuntuu parempana kehityspalveluna sekä liiketoiminnalle että tietohallinnolle. Liiketoiminta kokee saavansa henkilökohtaista, oikea-aikaista, nykyaikaista ja laadukasta palvelua. Tietohallinto sen sijaan pystyy keskittämään resurssejaan palveluiden jatkuvaan parantamiseen ja mahdollistamaan liiketoiminnan tavoitteiden ja toiveiden täyttymisen nopeasti ja kustannustehokkaasti, arkkitehtuurisia reunaehtoja noudatten.

Työnteosta tulee yhtäkkiä innostavaa ja mielenkiintoista – vastakohtana aikaisemmalle tulipalojen sammuttamiselle ja jatkuvalle toistuvien työtehtävien selviytymistaistelulle.

Syksy on otollista aikaa yhteistyön ja toiminnan kehittämiselle. Mieli on levännyt ja sekä liiketoiminta että tietohallinto heräävät kesäisestä horroksesta aktiiviseen toimintaan. Odotukset ovat korkealla ja tavoitteet laadittu. Tiedän, että muutoksen tekeminen ei ole yksissä käsissä, mutta jokainen meistä voi omalla esimerkillään edesauttaa positiivisten kokemuksen syntymistä ja kaventaa kuilua liiketoiminnan ja tietohallinnon välillä.

Tänä syksynä minä aion tehdä kaikkeni, jotta kaikki liiketoiminnan toiveet saadaan täytettyä. Toivotan innostavaa syksyä ja haastan sinut rohkeasti kyseenalaistamaan vallitsevat toimintatavat.

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.