Leena-Mari Lähteenmäki
Oct 29, 2013

Tietohallinto, varmista liiketoiminnan jatkuvuus

Sähköpostin toimimattomuus voi jo nykyisin vaarantaa liiketoiminnan monissa yrityksissä ja organisaatioissa. Vielä muutamia vuosia sitten sähköpostia pidettiin vähemmän kriittisenä palveluna.

Tietotekniikasta on salakavalasti muodostunut niin keskeinen osa liiketoimintaa, että pienetkin toimimattomuushäiriöt voivat käytännössä pysäyttää päivän työt ja asiakaspalvelun.

Tietotekniikka on myös yhä monimutkaisempaa, eikä eri tietojärjestelmien välinen toiminta ole täysin ongelmatonta. Pieni vika jossain osajärjestelmässä saattaa kumuloitua laajavaikutteiseksi.

Muutoksia ja järjestelmäpäivityksiä tehdään paljon. Tietoturvahyökkäyksiäkin on aiempaa enemmän ja rikollisten työkalut kehittyvät nopeasti.

Hyvä palveluiden suunnittelu ja toteutus ovat jatkuvuuden perusedellytys.

Mitä liiketoimintakriittisempi palvelu on, sitä järeämmät varautumistoimenpiteet tarvitaan.

Varautumista tehdään muun muassa teknisin järjestelyin, kuten kahdennetuilla järjestelmillä ja palveluratkaisuilla. Liiketoimintakriittinen palvelu tarvitsee erilaiset palvelutasot ja –ajat kuin ei-kriittinen.

Sekä teknisillä ratkaisuilla että korkeammilla palvelutasoilla on hintansa. Investointien perustelu liiketoimintajohdolle ei ole vaikeaa, kun tunnistetaan mahdolliset liiketoimintamenetykset.

Palvelu muodostuu teknisestä infrastruktuurista, sovelluksista integrointeineen sekä niihin liittyvistä palveluprosesseista. Suunnitelman tulee ulottua koko tähän palvelukokonaisuuteen.

Palveluiden seurannalla ja mittaamisella ennakoidaan parhaimmillaan häiriötilanteiden syntyminen.

Kun service deskiin alkaa tulla useampia yhteen palveluun liittyviä soittoja, valvontajärjestelmistä näkyy poikkeavia vasteaikoja tai virheilmoituksia, on aika lähteä tutkimaan mahdollista vikaa.

Oikean tilannekuvan hahmottaminen ei ole helppoa. Se vaatii sekä asiakkaan tietohallinnolta että palvelutoimittajilta osaamista, tietojärjestelmiä ja muita fasiliteetteja.

Täysin varmaa palvelua on lähes mahdotonta suunnitella, ja ainakin sellaisen hintalappu muodostuisi kovin korkeaksi.

Teknisiin laitteisiin tulee vikoja ja inhimillisiä virheitäkään ei saa kokonaan eliminoitua. Häiriöihin ja poikkeustilanteisiin on varauduttava.

Ei ole yhdentekevää, miten palveluiden ongelmia ratkotaan. Onko palveluorganisaatiolle selvää, mikä on järjestelmien liiketoimintakriittisyys, ja missä järjestyksessä niitä lähdetään palauttamaan?

Häiriöviestinnän on käynnistyttävä nopeasti, ja sen tulee antaa oikeille henkilöille luotettavaa tietoa selkeästi ja ymmärrettävästi. Kokeneiden ja osaavien henkilöiden tulee johtaa tilannetta – olipa ilta tai viikonloppu.

Milloin organisaatiossasi on kartoitettu it:n liiketoimintariskit ja varauduttu jatkuvuussuunnitelmin mahdollisiin ongelmatilanteisiin?

 

(Kirjoittaja on ICT Standard Forum bloggaaja, kirjoitus on julkaistu aikaisemmin CIO.fi-sivulla).

Ota yhteyttä Bisnesteknologiamalli PDF

Haluatko tietää lisää Bisnesteknologiamallista ja sen soveltamisesta käytännössä? Ota yhteyttä.